Thông tin

Lưu ý!

Hiện nay khô bò tân bảo sử dụng 2 Website với 2 tên miền là:

www.tanbaoshop.com
www.khobotanbao.com

khobotanbao.com nhằm nâng cao tốc độ website và giúp quý khách đặt hàng Online