Hiển thị một kết quả duy nhất

KHÔ NAI KHÔ BÒ 1 NẮNG

Khô bò sợi loại 2 – 250Gr – Lựa chọn đóng hộp hoặc túi zip

380.000 VNĐ/1KG

Khô bò miếng loại 2 – 250Gr – Lựa chọn đóng hộp hoặc túi zip

380.000 VNĐ/1KG

Khô bò sợi loại 1 – 250Gr – Lựa chọn đóng hộp hoặc túi zip

520.000 VNĐ/1KG

Khô bò miếng loại 1 – 250Gr – Lựa chọn đóng hộp hoặc túi zip

500.000 VNĐ/1KG

Khô bò cây đặc biệt – 250Gr – Lựa chọn đóng hộp hoặc túi zip

600.000 VNĐ/1KG 570.000 VNĐ/1KG

Khô bò sợi loại 2 – 500Gr – Lựa chọn đóng hộp hoặc túi zip

380.000 VNĐ/1KG

Khô bò miếng loại 2 – 500Gr – Lựa chọn đóng hộp hoặc túi zip

380.000 VNĐ/1KG

Khô bò sợi loại 1 – 500Gr – Lựa chọn đóng hộp hoặc túi zip

520.000 VNĐ/1KG

Khô bò miếng loại 1 – 500Gr – Lựa chọn đóng hộp hoặc túi zip

500.000 VNĐ/1KG

Khô bò cây đặc biệt – 500Gr – Lựa chọn đóng hộp hoặc túi zip

600.000 VNĐ/1KG 570.000 VNĐ/1KG